Greta Groen praktijk voor psychotherapie


Mensen kunnen allerlei psychische klachten hebben. Iemand kan zich bijvoorbeeld ongelukkig voelen of bang zijn, maar niet begrijpen waardoor. Anderen zijn geremd, onzeker en twijfelen aan alles. Of het lukt iemand niet om zich te binden aan een partner, hoe graag hij of zij dat ook wil en hoeveel moeite er ook gedaan wordt. Ook kan het verlies van een dierbaar iemand tot gevolg hebben dat het niet lukt om het leven na enige tijd weer op te pakken.

Veel van dergelijke klachten hebben te maken met het omgaan met emoties. Er zijn mensen, die moeite hebben om zich emotioneel te uiten. Ze voelen wel boosheid, maar kunnen daar niks mee. Ze willen ‘nee’ zeggen op een verzoek van iemand, maar het lukt ze niet. Of ze willen eigenlijk hun liefde betuigen, maar weten niet hoe. Andere mensen hebben als probleem dat ze soms niets voelen. En er zijn mensen, die soms overlopen van emoties. Zij hebben zichzelf dan niet in de hand en komen daardoor in de problemen.

Psychodynamische benadering
Psychodynamische therapie is een verzamelnaam voor analytische therapieën. Een belangrijk uitgangspunt van deze benadering is dat onbewuste patronen en drijfveren gedrag en gevoelens beïnvloeden. Veel patronen in ons gevoel en ons gedrag verlopen verborgen.

Juist omdat het om onbewuste patronen gaat, kunnen mensen zichzelf vaak niet helpen. Ook niet met goedbedoelde adviezen van vrienden of familie. In de therapie wordt ernaar gestreefd mensen in staat te stellen zich los te maken van irrationele en zelfbeperkende gedachten, gevoelens en gedragingen. Er zal gezamenlijk worden geprobeerd te onderzoeken en te begrijpen, zowel op verstands- als op gevoelsniveau, welke patronen zich hebben ontwikkeld en hoe ze hun beperkende invloed uitoefenen. Door het bewust worden van wat er in de binnenwereld leeft, zijn mensen vaak beter in staat een bevredigend leven te leiden.