Greta Groen praktijk voor psychotherapie


Organisatie GGZ

De GGZ is als volgt georganiseerd:

- Huisartsenzorg met GGZ-ondersteuning (POH-GGZ);
- Generalistische Basis-GGZ;
- Gespecialiseerde GGZ.

De intentie is om zoveel mogelijk de juiste behandeling op de juiste plaats te laten plaatsvinden, generalistisch als het kan, gespecialiseerd als het moet.

De Huisarts en de Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) hebben een belangrijke rol. Zij signaleren en de POH kan eventueel behandelen. Ook kan er worden verwezen naar de Generalistische Basis-GGZ en naar de Gespecialiseerde GGZ.

De Generalistische Basis-GGZ richt zich op de enkelvoudige psychische problematiek en de Gespecialiseerde GGZ op de meer complexe problematiek.


Psychotherapie
Psychotherapie verwijst naar behandelmethodes voor psychische klachten die met name in de gespecialiseerde zorg worden toegepast. Psychotherapie bestaat uit gesprekken waarbij de therapeut u helpt om psychische klachten en problemen te verminderen. Dit kan door pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders te beoordelen en te ervaren.

Psychotherapie hoeft zich niet noodzakelijk rechtstreeks te richten op de klachten, maar kan ook gericht zijn op de persoon. Dit gebeurt wanneer de klachten in relatie worden gebracht met de persoonlijkheid.
Problemen waarvoor mensen in therapie gaan zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen.

Er zijn verschillende therapievormen elk met een eigen visie en benadering. Voorbeelden zijn: Cognitieve Gedragstherapie www.vgct.nl, Cliëntgerichte therapie www.vpep.nl en Psychoanalytische therapie www.nvpp.nl.

Psychotherapeut
Een psychotherapeut heeft na zijn universitaire opleiding een postdoctorale beroepsopleiding psychotherapie gevolgd van minstens vier jaar. De opleiding bestaat uit theorie, praktijk en supervisie door ervaren psychotherapeuten.

De beroepstitel 'psychotherapeut' is wettelijk beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt. Een psychotherapeut staat dan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Zie voor meer informatie www.bigregister.nl.