Greta Groen praktijk voor psychotherapie


Vergoeding
Alle consulten worden vergoed uit het basispakket. Om de psychotherapeutische behandeling vergoed te krijgen moet u een verwijzing voor de Specialistische GGZ overleggen van uw huisarts of medisch specialist.

Op de verwijzing moeten de volgende gegevens staan:

Datum
Agb-code verwijzer
Gegevens patiënt
Vermoede diagnose
Stempel
Handtekening

Zonder deze gegevens is de verwijzing niet geldig.

Eigen risico
Het wettelijke (en eventueel vrijwillige) eigen risico is van toepassing. Voor 2024 geldt een verplicht eigen risico van 385 euro.

Gecontracteerde zorg
Met de volgende (koepels van) zorgverzekeraars heb ik voor 2024 een contract afgesloten: Menzis, ASR, Salland, ONVZ, Zorg en Zekerheid, VGZ, Zilveren Kruis, DSW, Caresq en CZ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar of uw polis raadplegen.

Bij gecontracteerde zorg stuur ik de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
De tarieven van gecontracteerde zorg variëren van 75 tot 90 procent van het NZa tarief.
Zie www.nza.nl.

Niet-gecontracteerde zorg
Indien u bij een zorgverzekeraar bent aangesloten waarmee geen contract is afgesloten, ontvangt u van mij de factuur en betaalt u die zelf. Deze factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de soort verzekering die u heeft (natura- of restitutiepolis), wordt daarvan 60 tot 100 procent vergoed.

Zelf betalen

U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen. De factuur wordt dan naar u zelf gestuurd. De kosten zijn afhankelijk van de soort en duur van de behandeling. In mijn praktijk wordt 100 procent van het Nza tarief in rekening gebracht. Zie www.nza.nl. Als zelfbetaler kunt u deze rekeningen niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg (OZP)
Behandelingen van gezondheidsklachten die niet meer onder de verzekerde zorg vallen, moet u zelf betalen. Het OZP tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa en in mijn praktijk wordt 100 procent van dit tarief in rekening gebracht. Zie www.nza.nl