Greta Groen praktijk voor psychotherapie

Vergoeding
Alle consulten worden vergoed uit het basispakket. Om de psychotherapeutische behandeling vergoed te krijgen moet u een verwijzing overleggen van uw huisarts of medisch specialist.

Op de verwijzing moeten de volgende gegevens staan:

Datum
Agb-code verwijzer
Gegevens patiënt
Vermoede diagnose
Stempel
Handtekening

Zonder deze gegevens is de verwijzing niet geldig.

Eigen risico
Voor 2019 geldt in de zorgverzekering een verplicht eigen risico van 385 euro.
Dit betekent dat u 385 euro bijdraagt in de kosten van zorg die in het basispakket zit.

Gecontracteerde zorg
Met de volgende koepels van zorgverzekeraars heb ik voor 2019 een contract afgesloten: VRZ (Multizorg), VGZ, Zilveren Kruis, DSW, Caresq en CZ. Waarbij vermeld moet worden dat voor de koepel CZ (OHRA, Delta Lloyd) mogelijk toestemming is vereist voor psychodynamische psychotherapie die langer duurt dan een jaar. Voor informatie kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar of uw polis raadplegen.

Bij gecontracteerde zorg stuur ik de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
De tarieven van gecontracteerde zorg variëren van 75 tot 90 procent van het NZa tarief.
Zie www.nza.nl.

Niet-gecontracteerde zorg
Ik heb geen contract afgesloten met Menzis, Azivo en Anderzorg. Indien u bij een van deze zorgverzekeraars bent aangesloten, ontvangt u van mij de factuur en betaalt u die zelf. Deze factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de soort verzekering die u heeft (natura- of restitutiepolis), wordt daarvan 60 tot 100 procent vergoed.