Greta Groen praktijk voor psychotherapie

Vergoeding
Alle consulten worden vergoed uit het basispakket. Om de psychotherapeutische behandeling vergoed te krijgen moet u een verwijzing overleggen van uw huisarts of medisch specialist.

Eigen risico
Met ingang van 1 januari 2018 geldt in de zorgverzekering een verplicht eigen risico van 385 euro.
Dit betekent dat u 385 euro bijdraagt in de kosten van zorg die in het basispakket zit.

Gecontracteerde zorg

Ik heb met de volgende koepels van zorgverzekeraars voor 2018 contracten afgesloten: Multizorg, VGZ, Zilveren Kruis, DSW, de Friesland, Caresq en CZ. Dat betekent dat ik de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar stuur.
De tarieven van gecontracteerde zorg variëren van 80 tot 95 procent van het NZa tarief.
Zie www.nza.nl.

Niet-gecontracteerde zorg
Ik heb geen contract afgesloten met Menzis, Azivo en Anderzorg. Indien u bij een van deze zorgverzekeraars bent aangesloten, ontvangt u van mij de factuur en betaalt u die zelf. Deze factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de soort verzekering die u heeft (natura- of restitutiepolis), wordt daarvan 60 tot 100 procent vergoed. Voor niet-gecontracteerde zorg zijn de tarieven 85 tot 100 procent van het NZa tarief.