Greta Groen praktijk voor psychotherapie


Gesprekken

In de eerste gesprekken maken we kennis en proberen we samen de problemen die u heeft te inventariseren. Daarnaast probeer ik met u een beeld te krijgen van uw huidige situatie, uw voorgeschiedenis en uzelf. Ook is het belangrijk dat u het gevoel heeft dat wij goed met elkaar zullen kunnen samenwerken. Als dat zo is, spreken we af hoe en aan welke thema’s of moeilijkheden aandacht besteed gaat worden. U kunt bij mij terecht voor de Specialistische GGZ en niet voor de Basis GGZ.


Een gesprek duurt 45-60 minuten en de frequentie is eens per week, tweemaal per week of eenmaal per veertien dagen. De duur van een therapie kan variëren van 2 tot 3 maanden tot enige jaren. Naast de aard van het probleem, spelen ook uw wensen en mogelijkheden een rol bij de duur van de behandeling.
Ik behandel in mijn praktijk geen ernstige eetstoornissen, dwangstoornissen, crisisgevoelige problematiek en verslavingen.  

Verwijsbrief
Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekering is een verwijsbrief voor de Specialistische GGZ van uw huisarts noodzakelijk. Naast de verwijsbrief is ook een geldig legitimatiebewijs en uw Burger Service Nummer (BSN) nodig. Het is daarom belangrijk dat u deze documenten en gegevens op de eerste afspraak meeneemt.

Vertrouwelijkheid
De gesprekken die u met mij voert zijn vertrouwelijk. Ik bewaar uw gegevens met grote zorgvuldigheid en verstrek alleen met uw toestemming gegevens aan derden. Ik ben vanwege mijn BIG-registratie gehouden aan de beroepscode voor psychologen. Dit document is op aanvraag voor u ter inzage en ook te vinden op de website van het Nederlands Instituut van Psychologen www.psynip.nl.

Klachten
Als u ontevreden bent over mijn handelen kunt u dat het best eerst met mij bespreken. Dan kunnen we proberen om samen tot een oplossing komen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
www.lvvp.info

Waarneming
Tijdens mijn afwezigheid wordt mijn praktijk waargenomen door collega Mariël van Wingerden,
telefoon: 0252-234579 of collega Theo Knoope, telefoonnummer 023-5570052.
In geval van crisis kunt u bellen:
09.00-17.00          020-5434399
17.00-09.00          023-5187480

Kwaliteit
De kwaliteit van het werk wordt bewaakt door visitatie van de LVVP (gevisiteerd november 2016), intervisies, supervisies en na-en bijscholing.